Webdesign - Grafisch ontwerp

Privacy Beleid

Algemeen

 

Het Privacybeleid van VDB Communications BVBA is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw persoonsgegevens  worden als vertrouwelijke informatie behandelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de VDB Communications website.

 

Welke gegevens?

 

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben.

Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:

 

Bedrijfsnaam

Adres

Land

Contactpersoon

Telefoon, fax, gsm

E-mail

BTW nummer

 

De persoonsgegevens die VDB Communications BVBA verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals inschrijvingen op nieuwsbrieven.

 

Waarom?

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afhandeling van uw bestellingen of lopende overeenkomsten waardoor men spreekt over gerechtvaardigd belang.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren via nieuwsbrieven en mailings over zaken, acties en promoties die u aanbelangen zoals, melding van updates, upgrades, verbeteringen, nieuwe tools, wettelijke en noodzakelijke aanpassingen betreffende uw overeenkomst(en).

 

Wie?

 

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door VDB Communications BVBA, Prins Boudewijnlaan 97, 9100 Sint-Niklaas. VDB Communications BVBA zal de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van verbintenissen door de klant aangevraagd, zoals koppelingen met sociale media, seo en/of sea toepassingen. Voorgaande personen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

 

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

 

De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres VDB Communications BVBA, Prins Boudewijnlaan 97, 9100 Sint-Niklaas of info@vdb-communications.be  . VDB Communications BVBA zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

 

VDB Communications BVBA gebruikt op haar website(s) cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruikersvoorkeuren van de klant te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surf comfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s),

 

 

Aansprakelijkheid

 

Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door VDB Communications BVBA worden beheerd, zal VDB Communications BVBA op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

 

VDB Communications BVBA heeft het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn.

 

 

Netwerkbeveiliging

 

VDB Communications BVBA  stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 

Alle persoonlijke gegevens worden bij ons bewaard op computers met paswoord beveiliging, alsook grafische elementen die persoonlijke gegevens bevatten worden bewaard op icloud servers met paswoord beveiliging.

 

Een datalek bestaat wanneer er een inbreuk is op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, 12) AVG).

 

De verwerkingsverantwoordelijke zal bij een datalek de Gegevensbeschermingsautoriteit informeren zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur nadat hij kennis heeft genomen van het lek (art. 33, §1 AVG).

 

 

Veiligheid is ook uw zaak:

 

Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega's. Verander ook regelmatig uw paswoord.

 

Laat uw pc niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie

WEBDESIGN

BASIS PAKKET

PRO PAKKET

CORPORATE PAKKET

ONTWERPEN

LOGO & HUISSTIJL

ADVERTENTIE

HEROPMAAK

DRUKWERK KANTOOR

NAAMKAARTJES

FLYERS / FOLDERS

BRIEFPAPIER / FACTUURPAPIER

ENVELOPPEN

ALGEMEEN DRUKWERK

DRUKWERK OUTDOOR

WERFBORDEN

SPANDOEKEN

RECLAMEBORDEN

VLAGGEN

VDB COMMUNICATIONS

KANTOOR : BOUDELOSTRAAT 29, 9190 STEKENE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : PRINS BOUDEWIJNLAAN 97, 9100 SINT-NIKLAAS

ENKELE REFERENTIES

STICKERS

DRUKWERK BESTELLEN BIJ VDB ? EENVOUDIG, SNEL EN TOPKWALITEIT..